home| over tafelstrainen.nl| contact| sommenprinter| sommenmaker| klokrekenen

Over tafelstrainen.nl

Tafelstrainen.nl is een game die in eerste instantie is ontwikkeld voor kinderen met automatiseringsproblemen. Bij een grote groep kinderen stagneert het automatiseren in het oefenproces doordat de concentratie niet kan worden vastgehouden of doordat het oefenproces te moeizaam verloopt. Hierdoor ontstaat vaak een 'gat' tussen goede rekenaars die de sommen al vlot uit het hoofd weten en aan de andere kant de zwakke rekenaars die afhaken. De goede rekenaars beschikken over voldoende basiskennis om in een korte tijd steeds een groot aantalsommen te herhalen waardoor zij hun kennis verder kunnen uitbouwen. De zwakke rekenaars daarentegen moeten echter terugvallen op de 'normale' rekenstrategieen die veel meer inspanning en tijd vergen. Hierdoor wordt de achterstand in veel gevallen alleen maar groter.

Hoe helpt tafelstrainen.nl?

Het rekenspelletje is gemakkelijk om mee te starten en doordat het niveau steeds aan het kind wordt aangepast blijft het ook zo! Sommen worden nooit te moeilijk want als eenkind een som niet weet dan volgt direct een makkelijkere opgave en wordt de moeilijke som vervolgens herhaald. Ook wordt hulp gegeven als er niet binnen een paar seconde antwoord wordt gegeven en kun je altijd direct zelf om hulp vragen. Ook een voordeel: je kunt met dit spel niet af raken omdat je bijvoorbeeld te langzaam bent. Je wordt alleen beloond als je sommen wel weet met het behalen van punten die je aan het eind van het spel kunt aflezen.

Voor scholen

De huidige versie van tafelstrainen.nl is geheel gratis. in de toekomst zal er wellicht een uitgebreidere (betaalde) versie worden ontwikkeld waarmee scholen de voortgang kunnen monitoren zodat het programma ook kan worden gebruikt als ondersteuning voor het reguliere rekenprogramma. De resultaten zullen dan bijvoorbeeld in het LVS kunnen worden opgenomen zodat het als volwaardige extra ondersteuning kan worden meegerekens. Bovendien zullen waarschijnlijk toetsen worden toegevoegd in het uitgebreide programma. (Houdt deze website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.)